KARIÉRA V ČEZ

Mapka
liberecky hradecky pardubicky ustecky karlovarsky plzensky jihocesky vysocina jihomoravsky olomoucky moravsko-slezsky zlinsky stredocesky praha

Kde jinde najdete tak silné zázemí, skvělé pracovní podmínky a kolegy, kteří vám pomohou vždy, když budete potřebovat.

Nenašli jste v našem seznamu vhodnou pozici? Pošlete nám životopis

Přijímací řízení ve Skupině ČEZ
mimo jaderné elektrárny

Předvýběr: analýza dokumentů uchazečů – životopis, motivační dopis

 • Na základě životopisu, motivačního dopisu, případně jiného dokumentu, který je požadován pro doložení potřebné kvalifikace na dané pracovní místo, je vybráno dostatečné množství relevantních kandidátů pro 1. kolo přijímacího řízení - pohovor.
 • Na tomto předvýběru pracují naši HR business partneři spolu s budoucími přímými nadřízenými, kteří velmi pečlivě analyzují informace obsažené v zaslaných dokumentech.

Jak na životopis a motivační dopis

Životopis je předpokládán:

 • ve strukturované formě
 • přehledný, logicky uspořádaný
 • s přehledem vzdělání a praxe řazeným chronologicky sestupně

Motivační dopis by měl obsahovat:

 • prezentaci zájmu o práci ve společnosti a příp. o pracovní pozici
 • způsobilost pro tuto práci v míře odpovídající skutečnosti

1. kolo přijímacího řízení – pohovor

probíhá na centrále Skupiny ČEZ v Praze. Podle druhu resp. seniority pozice se skládá z následujících kroků

 • Strukturovaný pohovor zaměřený především na dosavadní pracovní zkušenosti a ověřitelné kompetence kandidáta.
 • Psychodiagnostiku obsahující příslušné dotazníkové, projektivní nebo výkonové diagnostické metody - podle druhu pozice.
 • Odborný test, je-li to u dané pozice žádoucí.
 • V závislosti na konkrétní pozici se zjišťuje úroveň cizího jazyka – nejčastěji angličtiny.

Příprava na pohovor

Přípravu na pohovor není radno zanedbávat:

 • přineste Váš životopis
 • portfolio prací

Základní předpoklady:

 • čisté oblečení
 • příchod včas
 • komunikace na dobré úrovni

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení - pohovoru

HR business partner po ukončení 1. kola konzultuje s manažerem příslušného oddělení profil kandidáta. Celkový profil kandidáta obsahuje informace obsažené v životopise, dále informace, které vzejdou z pohovoru a případně také výsledky psychodiagnostického testování. Společně se dohodnou na užším výběru kandidátů postupujících do druhého kola přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení - pohovor

 • 2. kolo přijímacího řízení se uskutečňuje nejčastěji v přítomnosti HR business partnera a manažera nadřízeného budoucími zaměstnanci. Výsledkem 2. kola je potom identifikace nejvhodnějšího kandidáta pro dané pracovní místo a vytvoření nabídky odpovídající oboustranným představám.
 • Uchazeči, kteří nebyli na pozici vybráni jsou (v případě jejich zájmu) zařazeni do databáze a mohou být osloveni v budoucnu, pokud se objeví pracovní pozice odpovídající jejich kvalifikaci. V některých případech u vybraných pozic je uchazečům nabídnuta jiná pracovní pozice.

Nabídka pracovního místa

 • Vybraný kandidát je kontaktován HR business partnerem s nabídkou.
 • Uchazeč má prostor pro další dotazy.
 • V případě vzájemného souhlasu s podmínkami pracovní nabídky je dojednán termín nástupu kandidáta do zaměstnání a následně podepsána pracovní smlouva.

Výběrové řízení na jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany

Předvýběr

 • Cílem předvýběru je roztřídění uchazečů na základě analýzy jejich dokumentace (životopis, motivační dopis) na uchazeče „zamítnuté“ (příp. zvážit uchazeče pro jinou vhodnou pozici) a uchazeče, kteří budou pozváni do 1. kola přijímacího řízení - pohovoru.
 • Na tomto předvýběru pracují naši HR business partneři spolu s budoucím nadřízeným , kteří velmi pečlivě informace obsažené v zaslaných dokumentech.

1. kolo přijímacího řízení – pohovor

 • Přijímací řízení probíhá dle pozice přímo na jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany nebo na centrále Skupiny ČEZ v Praze – zpravidla u vyšších manažerských pozic.
 • Cílem přijímacího pohovoru je posouzení předpokladů uchazečů k jejich perspektivnímu využití v JE Temelín nebo Dukovany a rozhodnutí o uchazečích, kteří postoupí k psychodiagnostice a příp. k následujícímu 2. kolu přijímacího řízení.
 • V průběhu pohovoru je zjišťován skutečný zájem uchazeče o práci ve Skupině ČEZ a o obor – motivace uchazeče (v návaznosti na motivační dopis). Dále jsou zjišťovány informace o odborných předpokladech uchazeče (v návaznosti na životopis) v rámci spektra obsazovaných pracovních míst či zvažování uchazečů pro konkrétní pracovní místa v rámci daného přijímacího řízení, příp. pro jiná pracovní místa – odborné zaměření uchazeče v průběhu studia, jeho odborná úroveň, praxe, zájmy uchazeče v odborné oblasti.
 • Zjištění úrovně znalosti angličtiny – čtení a interpretace textu
 • Uchazeč je také informován specifických podmínkách práce v jaderné elektrárně.

Psychodiagnostika

Psychodiagnostické testování probíhá zpravidla přímo na jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany. Cílem testování je posouzení předpokladů uchazečů (podle stanovených požadavků na psychodiagnostiku) k postupu do 2. kola přijímacího řízení

Psychodiagnostika obsahuje:

 • osobnostní testy
 • výkonové testy
 • testy speciálních schopností - podle nároků pracovní pozice

Schůzka tazatelů – vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení - pohovoru a psychodiagnostiky

Cílem schůzky tazatelů je vyhodnocení dosud získaných informací o uchazečích. Výsledkem je rozdělení uchazečů do skupin podle dalšího předpokládaného zaměření pro 2. kolo přijímacího řízení. Uchazeči, kteří nepostoupili, budou vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení.

2.kolo přijímacího řízení – pohovor

 • Přijímací řízení probíhá přímo na jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany.
 • Cílem 2. kola přijímacího řízení - pohovoru je rozhodnout o uchazečích, kteří se jeví z hlediska odborné i osobnostní způsobilosti jako nejvhodnější, jako nejlépe vyhovující požadavkům na výkon a chování na konkrétních pracovních místech.
 • V průběhu pohovoru jsou zjišťovány informace o kvalifikačních předpokladech uchazeče (v návaznosti na životopis a záznam z 1 kola přijímacího řízení - pohovoru) pro zvažované konkrétní pracovní místo – konkrétní schopnosti uchazeče vzhledem k nárokům dané pozice a výkon uchazeče na daném pracovním místě (v návaznosti na informace s psychodiagnostiky).
 • Je ověřován skutečný zájem uchazeče o toto pracovní místo.
 • Uchazeči, kteří nebyli na pozici vybráni jsou (v případě jejich zájmu) zařazeni do databáze a mohou být osloveni v budoucnu, pokud se objeví pracovní místo odpovídající jejich kvalifikaci. V některých případech u vybraných pozic je uchazečům nabídnuta jiné pracovní místo.

Nabídka pracovního místa

 • S uchazečem projednána výše mzdy na daném pracovním místě (v návaznosti na záznam z 1. kola přijímacího řízení - pohovoru) a podány informace pro uchazeče o dalších podmínkách na daném pracovním místě.
 • Je projednán termín nástupu uchazeče (v návaznosti na záznam z 1. kola přijímacího řízení - pohovoru).
 • Uchazeč má prostor pro další dotazy.
 • V případě vzájemného souhlasu s podmínkami pracovní nabídky je dojednán termín nástupu kandidáta do zaměstnání a následně podepsána pracovní smlouva.