SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY

Budujeme sít partnerských škol za účelem navázání úzké spolupráce se studenty technických oborů a zvýšení atraktivity předmětů souvisejících s oblastí energetiky.

Besedy pro studenty i učitele

Přijedeme k vám besedovat s vašimi studenty o energetice. Můžete si domluvit i přednášku na speciální téma.

Besedy pro studenty "Energie - budoucnost lidstva"

obrPro střední školy nabízíme otevřené besedy o energetice.

Termíny a lokality besed:

Únor 2016

Leden 2016

Prosinec 2015

Listopad 2015

Říjen 2015

  • Na besedách přednášejí pedagogové z VŠ, nezávislí odborníci na energetiku a operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan.
  • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny a skládá se z výkladu, promítání filmů a diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů.
  • Obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu. Je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.
  • Pedagog dostane k dispozici vybrané vzdělávací materiály z programu Svět energie.
  • Obsah úvodního výkladu a prezentace faktografických údajů jsou dílem kolektivu předních českých odborníků v oblasti jaderné fyziky a jaderné energetiky z ČVUT, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a energetické společnosti ČEZ.
  • Pro školy, které absolvovaly besedu, pořádáme soutěže školních družstev "Co víš o energetice".
  • Besedy jsou zdarma.
  • Besedy začaly v roce 2000 a dosud proběhlo již více než 5200 besed, kterých se zúčastnilo zhruba 200 tisíc studentů a studentek.
  • jubilejní 5000. beseda rámci programu Energie – budoucnost lidstva se uskutečnila 6. ledna 2015

Objednání

Telefonicky na 261 213 978, 261 214 221 nebo 211042681, faxem na 261 214 249 nebo 211 042 006, e-mailem na info@jlmpraha.cz (agentura JLM pro ČEZ besedy administruje)

V objednávce uveďte název a adresu školy požadovaný termín, čas zahájení besedy, počet besed (zpravidla organizujeme v jednom dnu dvě besedy na jedné škole), jméno a spojení na kontaktní osobu ve škole. Obratem se s Vámi spojíme.