DVD Videotéka ČEZ

Na jediném disku si nyní můžete objednat 16 filmů ze vzdělávacího programu. Stopáž jednotlivých filmů je 10 - 20 min, celkový obsah DVD je 3,5 hodiny kvalitních didaktických, popularizačních a dokumentárních snímků.

 • Elektrický valčík - videoklip známé skladby p. Svěráka, neoficiální "hymna ČEZ"
 • Mocný atom
  Kreslený film pro děti o jaderné energii, 10 minut.
 • Jaderná elektrárna
  Vysvětlení principu fungování na základě názorné animace, 10 minut.
 • Objevování energie
  Pětiminutový kreslený film je vlastně malým dobrodružným příběhem zvířátek, která cestují vesmírem. Objevují náš svět plný energie, v němž je vše neodmyslitelně spojeno s přeměňováním jedné formy energie ve druhou. Objevují také různé druhy energie: potenciální, kinetickou, světelnou, tepelnou, zvukovou, elektrickou. Objevitelské nadšení filmových postaviček pomůže vtáhnout dětského diváka do světa fyziky a experimentování.
 • Bezpečnost v každém případě
  Bezpečnost kontejnerů na převoz a skladování použitého jaderného paliva je prvořadým cílem konstruktérů. Kontejnery si musí zachovat celistvost, stabilitu a těsnost i za extrémních podmínek při velmi náročném testování bezpečnosti. Ve filmu uvidíte autentické dokumentární záběry z testů: pád kontejneru z výšky 800 m na betonovou desku, zkoušku těsnosti pod vodou i v plamenech při 800 oC, simulaci zemětřesení, srážku s vlakem a simulaci nárazu nadzvukového letadla. Délka 11 minut.
 • Budoucnost bez jaderných odpadů
  nová převratná metoda likvidace jaderných odpadů tzv. transmutací
 • Získávání sluneční energie
  Slunce je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Film vás seznámí s příklady využití sluneční energie u nás i ve světě, s principem solárních kolektorů a funkcí zařízení, která je využívají, s různými typy slunečních pecí, vysvětlí princip fotoelektrického jevu a představí moderní fotovoltaická zařízení. Seznámí vás s první českou fotovoltaickou elektrárnou, kterou postavil ČEZ v Jeseníkách a se "slunečním domem", který za přispění ČEZ slouží v Brně k cenným experimentům s využitím solární energie. Film vznikl ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a je zařazen také do nabídkové řady JČMF "Cesty k vědění". Film získal cenu Českého ekologického manažerského centra na festlivalu Ekofilm '97. 10 minut.
 • Stopy budoucnosti
  Málokdo ví, že existuje řada příkladů, tzv. analogií, na nichž nás sama příroda učí, jak bezpečně zacházet s radioaktivními odpady. Film vás seznámí s dvě miliardy let starým přírodním jaderným reaktorem OKLO v Africe, po kterém zůstalo přírodní úložiště jaderného odpadu, s Moro do Fero - jedním z nejradioaktivnějších míst na světě a dalšími zajímavostmi. Získané poznatky věda využívá při projektování úložišť radioaktivních odpadů. Na mezinárodním festivalu TECHFILM 96 film získal 1. cenu.
 • Uhelná elektrárna
  Krátký didaktický film, který stručně a jasně vysvětluje přeměny energie, k nimž dochází při získávání elektřiny v uhelné elektrárně. Princip elektrárny je vysvětlen animací i zajímavými záběry z areálu elektrárny, zevnitř kotle či z velína. Film se svou stručností a názorností hodí jako přímý doplněk vyučovací hodiny. Délka 7 minut.
 • Zdroje elektrické energie
  Obsahově velmi bohatý výukový film vysvětluje statickou elektřinu, elektrický náboj, vznik elektrického proudu, jeho vlastnosti, získávání elektrické energie, popisuje princip galvanického článku, akumulátoru, elektrochemických palivových článků, pojednává o využití elektromagnetické indukce a představuje jednotlivé typy elektráren. Součástí je i podrobná metodická příručka s vysvětlujícími texty, vzorci a kontrolními otázkami. Film je součástí edice JČMF Cesty k vědění, 19 minut.
 • Práce s Gamabetou
  popis a předvedení pokusů s ionizujícím zářením pomocí didaktické soupravy Gamabeta, kterou nabízíme jako výukovou pomůcku ZDE
 • Jaderný palivový cyklus
  Naučný film vysvětlí pomocí animací a dokumentárních záběrů zpracování uranu na jaderné palivo, jeho použití v elektrárně a osudy použitého paliva, které může být buď přepracováno na nové palivo, nebo po prohlášení za odpad bezpečně skladováno a uloženo. 10 minut.
 • Temelín - bezpečnostní systémy
  Film o přípravě specialistů obsluhujících bezpečnostní systémy a srovnání úrovně přípravy naší a světové. Detailně se seznámíme i s každým komponentem dokonalého zařízení bezpečnostního systému ETE.
 • Temelín - manipulace s palivem
  Pro manipulaci s jaderným palivem platí striktní bezpečnostní předpisy. O jejich aplikaci na provoz jaderné elektrárny Temelín i o chodu paliva elektrárnou až po uložení paliva vyhořelého vypráví tento film.
 • Temelín - testování spolehlivosti
  Je Temelín spolehlivý? Na tuto základní otázku dává odpověď film, v němž se dále kromě jiného dozvíte o různých stupních testování, o zkouškách, které jinde neuvidíte a míře bezpečnostního naddimenzování různých zařízení. Tyto tři filmy představují unikátní záběry ze spouštění naší nejnovější jaderné elektrárny.
 • Povodně 2002
  dokument o vodních elektrárnách ČEZ při povodni.