Stipendijní program Skupiny ČEZ

Nyní máš i ty šanci připojit „svou energii“ k naší a svůj profesní život spojit s perspektivním oborem energetika.

ObrazekEnergetika je oborem budoucnosti

V poslední době se u studentů zvedá  vlna zájmu o tento obor, který je založen na špičkových moderních technologiích, využívá nejnovější vědecké poznatky a navíc se snaží dbát o životní prostředí.

Naším cílem je získat nadané absolventy technických oborů se zaměřením na energetiku, kteří by po studiu nastoupili do specializovaných, prestižních a dobře ohodnocených pozic v našich provozech.

Jaké výhody získáš, když budeš do programu vybrán?

Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který můžeš dostávat po dobu svého studia a to vždy počínaje školním rokem, ve kterém je podepsána stipendijíní smlouva. Dále budeš mít příležitost spolupracovat přímo se specialisty  z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a můžeš počítat s podporou při zpracování odborných projektů nebo bakalářské či diplomové práce.

A HLAVNĚ,.. po ukončení školy máš jisté perspektivní zaměstnání!

V současné době nabízíme tyto stipendijní programy:

STIPENDIJNÍ PROGRAM "VYSOKOŠKOLÁK"

Pro koho je stipendijní program určen?

Program je určen pro studenty technických fakult vysokých škol a pro všechny další, kteří se zajímají o techniku a chtějí spojit svoji budoucnost s energetikou a s pozicí operátora sekundárního okruhu nebo technologa reaktorové fyziky.

ObrazekJak se do programu zapojit?

Prvním krokem pro získání stipendia je účast na některé ze stáží Skupiny ČEZ.

Pokud studuješ střední školu, přihlas se na stáž Jaderná nebo Energetická maturita.

Pokud studuješ technickou fakultu vysoké školy, přihlas se na stáž Letní univerzita.

Jaké jsou vstupní podmínky pro získání stipendia?

Každý student, který absolvuje jednu ze stáží musí také prokázat osobnostní a výkonové dispozice během psychodiagnostického vyšetření. Další neméně důležitou podmínkou pro získání stipendia je dobrý zdravotní stav, výborný prospěch během studia a trestní bezúhonnost.

Co obnáší psychodiagnostické vyšetření?

Jedná se o soubor několika testů, které sledují psychickou výkonnost a rysy osobnosti – vnímání, paměť, schopnost dlouhodobě udržet pozornost, intelektové schopnosti, odolnost vůči psychické zátěži, spolehlivost rozhodovacích procesů, sebekontrolu a emocionální stabilitu.

Co tě čeká po absolvování stipendijního programu?

Absolvent magisterského studia zahájí svoji kariéru jako operátor sekundárního okruhu nebo technolog reaktorové fyziky v jaderné elektrárně a získá tak ihned po škole atraktivní a vysoce uznávanou pozici v této oblasti energetiky.

Pokud tě naše nabídka zaujala a splňuješ zmíněné podmínky, přihlaš se na stáž Skupiny ČEZ! Začátkem nového kalendářního roku budou otevřeny on-line registrace v sekci Jaderná nebo Energetická maturita a Letní univerzita.

 

 

ObrazekAKTUALITY ...

Stipendisté zahájili svou kariéru!

1.9.2011 zahájilo svou jadernou kariéru 13 absolventů stipendijního programu Skupiny ČEZ. Všichni letos úspěšně ukončili studium na technických vysokých školách a od září se z nich stali operátoři a fyzici jaderných elektráren.

A jak stipendijní program hodnotí nový operátor sekundárního okruhu JE Dukovany Lukáš Vaněček? Zeptali jsme se za vás.

Lukáši, proč jsi se zajímal o stipendijní program Skupiny ČEZ?

Na gymnázium Ivančice, kde jsem studoval, přišla nabídka s možností budoucího uplatnění v JE Dukovany. Tato nabídka spojená se stipendijním programem byla zajímavá a nebyl důvod neabsolvovat testy na pozici operátora. Navíc po absolvování těchto testů bylo možné se dozvědět směr, kterým se případně vydat ve volbě budoucího povolání. Dalším důvodem mého zájmu byl perspektivní obor, jistota budoucího uplatnění ihned po absolvování VŠ a blízkost jaderné elektrárny od místa bydliště.

V čem ti stipendium pomohlo při studiu na VŠ?

Stipendium mi pomohlo při financování studia a také mi bylo umožněno absolvovat praxi potřebnou pro ukončení studia.

Co dalšího ti spolupráce s ČEZem během studia na VŠ přinesla?

Během mého studia jsem se mohl zúčastnit několika akcí pořádaných nebo podporovaných Skupinou ČEZ. Přínosná byla zejména dvoutýdenní účast na Letní univerzitě JE Dukovany zaměřená na seznámení se s takřka všemi částmi elektrárny. Další výhody, které jsem mohl čerpat v rámci stipendijního programu, byly volné vstupenky např. na koncert skupiny Tři sestry či Postřižinské slavnosti v Dalešickém pivovaru.

Jak se těšíš a co si slibuješ od budoucího povolání operátora jaderné elektrárny?

Na práci v jaderné elektrárně se těším a doufám, že tato profese mi přinese jistotu stabilního zaměstnání v perspektivním oboru a v neposlední řadě i odpovídající ohodnocení.

Co bys vzkázal zájemcům, kteří zvažují možnost stipendia Skupiny ČEZ ?

Za zkoušku nic nedáte a můžete se po absolvování testů dozvědět, v jakém oboru jsou vaše silné stránky a která práce by vás mohla uspokojit. Úspěšným zájemcům o stipendijní program mohu jen doporučit spolupráci se Skupinou ČEZ neboť jednání a podpora jsou na vysoké úrovni a všechny požadavky, ať už z mé strany nebo strany Skupiny ČEZ byly vyřešeny ke spokojenosti nás obou.

ROZHOVORY S ODBORNÍKY

  • Oslovili jsme mladé operátory, kteří teprve před nedávnem opustili školní lavice a zahájili svoji kariéru v jaderné elektrárně. Rozhovor nalezneš ZDE.
  • Rozhovor s operátorem sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín najdeš ZDE.
  • Rozhovor s Martinou Kriškovou, hlavní psycholožkou ČEZ, najdeš ZDE.

Chceš získat více informací o jaderné energetice?

Napiš si o informační materiály (kontakt: marie.dufkova@cez.cz) nebo si vyber z nabídky ZDE. Informace o jaderných elektrárnách ČEZ i jaderné energetice jako takové nalezneš na tomto webu v sekci Elektrárny a životní prostředí.