ČEZ Potentials - víc než Trainee program

Pro mladé talenty, kteří chtějí najít své uplatnění na pozicích expertů, organizujeme pravidelně rozvojový trainee program ČEZ Potentials, a to již od roku 2005.

Talentovaní absolventi škol znamenají pro Skupinu ČEZ velmi cenný zdroj potenciálních zaměstnanců, a proto jim naše společnost věnuje stále větší pozornost.

Kdy začne nábor do nového ročníku?obr

Nábor pro ročník 2016/2017 proběhne od 1. 4. do 30. 4. 2016. Nástupy na konkrétní pracovní pozice budou probíhat po ukončení výběrového řízení (cca červen) s tím, že samotný program bude spuštěn 1. 9. 2016.

Více informací

Zajímavé pracovní uplatnění u nás naleznou jak absolventi technických oborů, tak uchazeči s netechnickým vzděláním, např. ekonomickým či právním.

Co Vás v programu čeká?

Nastoupíte na pracovní pozici, díky níž získáte zajímavou praxi, která akceleruje Vaši expertní kariéru ve Skupině ČEZ.

Během ročního programu se seznámíte se společností a jejími pravidly. 

Pod vedením zkušených manažerů budete aktivně zapojeni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech.

Každému trainee je přidělen garant, který zodpovídá za jeho odborné vedení, profesní rozvoj  a průběžně mu poskytuje zpětnou vazbu k jeho výkonům.

V rámci programu ČEZ Potentials jsou pro Vás připraveny následující aktivity

  • školení měkkých dovedností (např. komunikační či prezentační dovednosti)
  • Self-Leadership Program zaměřený na podporu Vašeho rozvoje v oblasti sebeřízení
  • pravidelná setkání s management coachem vedená v anglickém jazyce
  • pravidelná setkání s představiteli TOP managementu
  • exkurze do provozů Skupiny ČEZ
  • další profesní vzdělávání nezbytné k získání potřebných znalostí ve Vaší expertní oblasti

Po celou dobu trvání programu budete navíc podporováni členy HR týmu a bývalými účastníky programu.

 

Staň se naším trainee

Máš-li chuť přidat se k našim trainees, přečti si následující informace.

Seznam se s absolventy

Absolventi trainee programu mluví o své osobní zkušenosti s prací ve Skupině ČEZ a výhodách, které jim účast v programu ČEZ Potentials nabízí.